Voor elke scholier een unieke MaS


Scholen hebben veel ruimte om de maatschappelijke stage zelf invulling te geven. Er worden vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wel een aantal richtlijnen gegeven rondom de MaS:

  • De MaS moet ingevuld worden met vrijwilligerswerk;
  • De school begeleidt en coördineert de MaS;
  • Er is veel ruimte voor initiatief vanuit de scholieren;
  • Er is veel ruimte voor een creatieve invulling van de MaS; zo mogen er ook nieuwe stageplekken gecreëerd worden.

De maatschappelijke stage kan dus op heel veel verschillende plekken en manieren worden ingevuld. De sectoren waarbinnen de stage kan plaatsvinden zijn zeer divers, denk aan: goede doelen, ICT en media, kunst en cultuur, natuur en milieu, onderwijs, politiek, recreatie, levensbeschouwing, sport, verenigingen en de zorgsector.

Leerlingen werken vrijwillig in de Wereldwinkel

De lijst van instanties, goede doelen, bedrijven en verenigingen waar een maatschappelijke stage kan worden ingevuld is eindeloos: van de ABN AMRO tot het Diabetes Fonds, en van de ANWB tot het Rode Kruis. Er is een enorme diversiteit aan maatschappelijke stages denkbaar. Hierdoor is er voor elke scholier wel een stage te vinden die aansluit bij de interesses. De ene scholier kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te collecteren voor Serious Request, terwijl een ander helpt bij het onderhoud van een begraafplaats. Dagjes weg met ouderen, een musical opvoeren voor zieke kinderen of helpen in een jongerencentrum: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Een maatschappelijke stage bij de voetbalvereniging

Om de MaS tot een succes te maken moeten er verschillende partijen samenwerken:

  • De school heeft een coördinerende en aansturende taak.
  • De stageaanbieders stellen stageplekken beschikbaar en zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden op de stageplek zelf.
  • Stagemakelaars zorgen voor de koppeling tussen vraag en aanbod van maatschappelijke stages.

Bij het goed organiseren van een MaS komt dus een heleboel kijken. Scholen kunnen daarom bijvoorbeeld een stappenplan gebruiken om alle noodzakelijke activiteiten in kaart te brengen en vorm te geven. Ook kunnen zij een MaS-quikscan doen, waarmee ze snel in kaart kunnen brengen waar ze het beleid rondom de maatschappelijke stages op hun school nog kunnen verbeteren.

Er is dus erg veel mogelijk op het gebied van de maatschappelijke stages, waardoor er voor elke scholier wel een leuke vrijwilligersstage gevonden kan worden.

Zo wordt de verplichte MaS nog eens écht vrijwillig wordt ook; wie had dat gedacht?