Kinderen eerst: het VN Kinderrechtenverdrag

Geplaatst op jul 31, 2014


timthumbHet Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind werd op 20 november (nu Internationale Dag van de Rechten van het Kind) 1989 aangenomen en behelst eigenlijk alles waar kinderen mee te maken kunnen hebben. In 54 artikelen staan de afspraken van de landen beschreven, zoals het recht van meningsuiting, het vooropstaan van het belang van het kind, en de bescherming tegen mishandeling.

Toezicht op naleving

Bij totstandkoming van het verdrag werd ook het Kinderrechtencomité opgericht om toezicht te houden op de naleving hiervan: een land moet iedere 5 jaar rapporteren hoe het met de kinderrechten gesteld is. Helaas heeft het comité geen rechten tot het opleggen van straffen. Daarom zetten hiernaast veel organisaties en vrijwilligers zich in voor naleving van de de afspraken van het verdrag, ook in landen die het verdrag niet hebben ondertekend.

“In Nederland worden ieder jaar 350.000 kinderen mishandeld; dat zijn 2 á 3 kinderen per klas. Hier geldt de ‘ijsbergratio’ van weinig zichtbaar en het meeste onder water.”

De rol van de ouders

In eerste plaats zijn het de ouders die verantwoordelijk zijn hun kinderen gezond en gelukkig te laten opgroeien. De rechten en plichten die ouders voor een kind hebben moeten door de overheid gerespecteerd worden, maar ook ondersteund en begeleid (d.m.v. informatie, zorg en financiële middelen). Zodra het misgaat, kan de overheid ingrijpen.

Ondanks dat er wereldwijd op veel grotere schaal kinderrechten geschaad worden, is kindermisbruik en –mishandeling in Nederland ook gewoon aan de orde van de dag. Elke week overlijdt een kind bijvoorbeeld aan de gevolgen van mishandeling. Ook mentaal kan kinderen schade berokkend worden, in mindere mate zelfs zonder dat je het als ouder in de gaten hebt. Veel ouders in echtscheiding hebben bijvoorbeeld in al hun eigen emotionele spanningen niet eens door wat hun kind doormaakt.

Wil je iets goeddoen voor kansarme kinderen wereldwijd? Lees hier  wat je kunt doen in Nederland! Hieronder in het filmpje van Unicef is te zien hoe kinderen hier zelf over denken en hiermee om gaan.