‘Het belang van het kind’ in persoonlijke sferen

Geplaatst op okt 19, 2014


02KIDIn Nederland is een kind van gescheiden ouders geen vreemd verschijnsel. Sterker nog, 35.000 kinderen per jaar worden hier de dupe van. Voor deze kinderen is het vaak moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan, vooral als de belangen van het kind even naar de achtergrond geplaatst worden.

Onderhoudsplicht voor kinderen

Ouders moeten volgens de wet voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen zorgen. De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 18 jaar, de onderhoudsplicht voor levensonderhoud en studie geldt tot kinderen van 21 jaar. Wanneer ouders uit elkaar gaan, betekent dit dat zij hierin een regeling moeten treffen. De plannen voor de opvoeding van minderjarige kinderen, zoals inderdaad de alimentatie, worden in dat geval vastgelegd in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. Het kind heeft namelijk recht op omgang met beide ouders, ook wanneer de ouders uit elkaar gaan.

“Als ouder moet je stomweg beseffen dat je niet van je kinderen scheidt maar van je partner en dus je kinderen er niet tussenin zet.” Maar: “Als er 1 ouder niet bereid is mee te werken is er helemaal niets dat iemand maar ook kan doen.”

Mentale schade bij scheiding

Vaak hebben ouders niet door hoeveel schade hun acties tijdens een scheiding hebben voor het kind, of weten ze gewoonweg niet hoe ze het anders kunnen doen. Ouders waarbij een scheiding uitmondt in een vechtscheiding zijn zich wel degelijk bewust van de schadelijke gevolgen, maar zien door alle  emotionele spanningen geen andere uitweg. De overheid maakt er al werk van kinderen niet langer de dupe te laten worden van een (vecht)scheiding, en zelf kun je hulp vinden bij een professional of mediator.

“Al geruime tijd vóór de onvermijdelijke scheiding dreigde mijn ex mij kapot te maken: ik maak je kapot; ik neem je alles af: je huis, je kinderen en financieel maak ik het je onmogelijk”. […] Hij heeft niets nagelaten om deze dreigementen uit te voeren. Ik heb ervoor gekozen niet terug te vechten.” “Na de scheiding geen communicatie meer. Gesprekken alleen via mijn oudste zoon.”

Met het juiste advies en gedegen kennis van zaken verloopt een scheiding zo soepel mogelijk, en blijft het belang van het kind voorop staan. Precies zoals het hoort.