Een maatschappelijke stage is zo gek nog niet


Het klinkt wellicht nogal wollig: actief deelnemen aan de maatschappij en daar een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Toch is het niet truttig of ouderwets om je in te zetten voor een fijne leefomgeving. Er zijn al behoorlijk wat mensen die ervaring hebben met het doen van vrijwilligerswerk. De maatschappij is echter steeds individualistischer geworden, waardoor veel scholieren en jongeren nog nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan. Daarom is de maatschappelijke stage (MaS) in het leven geroepen.

Door zelf  een bijdrage te leveren, en bijvoorbeeld als vrijwilliger voor Amnesty op hun oude basisschool lessen over mensenrechten te geven, of door bezoekers op de Floriade te begeleiden, doen jongeren een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving.

 

 

Maatschappelijke stage op een biologische varkensboerderij

Vanaf september 2011 is de maatschappelijke stage (MaS) verplicht gesteld voor alle scholieren van het voortgezet onderwijs. Iedere leerling moet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. De school kan er ook voor kiezen meer uren vrijwilligerswerk verplicht te stellen; zo hebben veel scholen stages van 60 uur. De stages vinden meestal buiten de school plaats.

Je zou wellicht denken dat de leerlingen zelf zo’n stage helemaal niet zien zitten. Een beetje gratis werken voor een ander: ik ben toch niet gek! Verplicht vrijwilligerswerk doen klinkt inderdaad nogal tegenstrijdig. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste leerlingen de meerwaarde van zo’n stage wel inzien. 68 procent beoordeelt de stage als een waardevolle ervaring. Het geeft voldoening om iets voor een ander te doen, je doet nieuwe vaardigheden op en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een maatschappelijke stage kan bijdragen aan  bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen. 21 procent van de scholieren zet het vrijwilligerswerk na de stage voort en nog eens 21 procent denkt erover na dit om te doen.

Een maatschappelijke stage is dus zo gek nog niet!

Maatschappelijke stage