“De wereld brandt, maar kinderen hebben ‘m niet aangestoken”

Geplaatst op apr 10, 2014


een betere toekomst voor kinderen wereldwijd

Volgens het VN Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan, maar helaas wordt dit niet altijd nageleefd. Vooral op internationaal niveau is er veel ruimte voor verbetering. Daarom hebben we drie instanties op een rijtje gezet die ruimte bieden voor vrijwilligers die op willen komen voor de rechten van het kind.

Terre des Hommes

Wereldwijd worden kinderen gedwongen hun lichaam te verkopen, worden ze verhandeld of moeten ze veel te zware arbeid verrichten. Terre des Hommes zet zich in voor een veilige omgeving voor alle kinderen, voor een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. In Nederland zijn er zo’n 1400 vrijwilligers werkzaam bij de instantie, vaak in één va de kringloopwinkels. De opbrengsten van deze winkels gaan rechtstreeks naar een project. Kijk hier wat jij kunt doen.

Save the Children

Alle kinderen hebben dromen, maar in hoeverre deze realiseerbaar zijn hangt maar net af van waar je geboren wordt. Onderwijs, bescherming en gezondheidszorg is daarom waar Save the Children zich voor inzet, maar ook leren leven en schrijven en het bieden van voorlichting. Vrijwilligers kunnen helpen bij een van de inzamelingsactiviteiten, of kinderen op school voorlichten over kinderdromen wereldwijd.

Unicef

campagnebeeld-noodhulp-440

Met de titel van dit artikel begint de pagina van Unicef. Deze organisatie helpt kinderen in noodsituaties, zoals bij rampen en oorlogen, maar ook kinderen die er door andere omstandigheden alleen voorstaan, zodat zij toch naar school kunnen bijvoorbeeld. Je kunt helpen door de website bij te houden, communicatie onderhouden met media of als vrijwilliger helpen bij een evenement.

Een betere toekomst voor kinderen begint bij jezelf, en dit betekent dus ook in je eigen huis. Vooral bij echtscheidingen wordt het belang van het kind vaak (onverhoopt) uit het oog verloren.