Conflicthantering


Conflicten kunnen altijd en overal ontstaan, ook tijdens vrijwilligerswerk. Hoewel hier vaak maar weinig aandacht voor is, is het belangrijk om conflicten te hanteren en op te lossen. Op die manier kunnen niet alleen eventuele problemen worden opgelost, maar kan de algehele productiviteit van een organisatie worden verhoogd.

conflicthantering2-192Redenen voor een conflict

Er zijn binnen vrijwilligersorganisaties een aantal veelvoorkomende redenen die leiden tot conflicten. Een daarvan is bijvoorbeeld de afstand tussen de verschillende communicatielijnen of bestuurslagen. Vooral bij landelijke organisaties komt het regelmatig voor dat de verschillende bestuurslagen elkaar vrijwel nooit ontmoeten en een conflict is dan snel geboren. Andere redenen voor het ontstaan van conflicten zijn langdurige werkrelaties, grote betrokkenheid van veel bestuurders en hoge werkdruk.

Kenmerken van een conflict

Wanneer er een conflict binnen een vrijwilligersorganisatie optreedt dan uit dit zich meestal door een of enkele vrijwilligers die veelvuldig ziek of afwezig zijn, terugkerende confrontaties (bijvoorbeeld op de ledenvergadering), een slechte werksfeer en stemmingmakerij tussen de vrijwilligers. Al deze conflicten kunnen er uiteindelijk toe leiden dat afspraken niet worden gemaakt of niet worden nagekomen.

Het conflict benoemen

Wanneer er een conflict is geïdentificeerd, dan is het belangrijk om het conflict ook te benoemen en een poging te doen het conflict op te lossen. Veel organisaties proberen om conflicten heen te werken en hopen dat het zich uiteindelijk vanzelf oplost. Dit is echter geen goede oplossing, omdat het oud zeer later terug kan komen. Door het oplossen van conflicten kan men bovendien tot nieuwe inzichten komen.

wpe8da8894Het conflict oplossen

Voor het oplossen van een conflict kunnen drie dimensies worden onderscheiden, namelijk macht, recht en belang. En vooral die laatste dimensie zou voor het oplossen van conflicten in vrijwilligersorganisatie moeten worden gebruikt. Er moet worden gekeken naar de behoeften, wensen en angsten van vrijwilligers en deze moeten beter worden afgestemd met die van de overige organisatie. Het is vaak vrij eenvoudig om een conflict op te lossen door de problemen in de belangendimensie op te lossen.

Als een conflict niet kan worden opgelost door de belangen af te stemmen, dan kan eventueel de dimensie recht erbij worden gehaald. Er kan gekeken worden naar wetten, regelgeving en er kan eventueel een gang naar de rechtbank worden gemaakt.

In het uiterste geval zou er een uitstap naar de dimensie macht moeten worden gemaakt. In dit geval kan de leiding met zijn macht duidelijk maken wat er moet gebeuren of kunnen groepen werknemers dreigen te stoppen of staken om tot een oplossing van het conflict te komen.

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Hoewel het meeste vrijwilligerswerk dat door Nederlanders wordt gedaan in Nederland wordt uitgevoerd, is het ook mogelijk om in het buitenland als vrijwilliger aan de slag te gaan. Hieronder vind je een aantal stappen die je op weg kunnen helpen.

1.       Zorg voor goede oriëntatie

De eerste stap die je zult moeten zetten is het bepalen van het land waar je naartoe wilt en het soort vrijwilligerswerk dat je wilt uitvoeren. Daarnaast zal je voor jezelf een periode moeten bepalen waarin je beschikbaar bent.

2.       Zoek een leuk project en schrijf je in

De tweede stap is het zoeken van een geschikt project. Dit is tegenwoordig dankzij het internet vrij eenvoudig. Voor mensen die zelf weinig moeite willen doen zijn er projecten waar tegen betaling aan deel kan worden genomen, terwijl er voor mensen die wat meer moeite willen doen ook projecten gevonden kunnen worden waar (een deel van) de reis en accommodatie worden betaald.

3.       Zorg voor een goede voorbereiding

Als je je hebt aangemeld voor een project en bent geaccepteerd als vrijwilliger dan is het tijd om te beginnen met de voorbereiding voor de reis. Je zult even bij de GGD moeten informeren of er inentingen nodig zijn en een visum kan, wanneer dat vereist is, worden aangevraagd bij de ambassade van het land van bestemming. Je kunt online informatie over het land waar je naartoe gaat opzoeken en het kan handig zijn om een boek als de Lonely Planet mee te nemen wanneer je in het land van bestemming ook voldoende vrije tijd hebt.

4.       Geniet van je unieke ervaring

Als de tijd daar is om te vertrekken, zorg er dan voor dat je op tijd op het vliegveld bent en dat je alles bij je hebt. Bij aankomst zal het team van vrijwilligers er waarschijnlijk voor zorgen dat je op de juiste plek terecht komt en normaal gesproken zullen zij je goed opvangen en ondersteunen. Het is belangrijk om niet te vergeten om van elk moment te genieten, want voor je het weet is je periode vrijwilligerswerk in het buitenland alweer voorbij.

Doe de conflicttest